Programy geodezyjne

triangul.pl

mOdernizacja

program powstał by ułatwić prowadzenie prac związanych z przeprowadzeniem czynności modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych na danych zapisanych w bazie Firebird.

kOrespondencja

Powstał by umozliwić tworzenie zawiadomień o umieszczeniu znaków geodezyjnych (pkt. osnowy) na działce.